Verktyg

Ett av mina favoritverktyg är programsviten från ProfoundLogic.

Den består (för närvarande av huvudkomponenter för:

  • Konvertering av DDS för displayfiler till grafiskt användargränssnitt. (JSON baserat). Det snygga med denna är att man  – om man så vill – kan behålla 5250-koden så att de som kör en terminalemulator fortfarande kan använda objektet. Snyggt är också att man kompilerar (och distribuerar) sin källkod på helt normalt vis (”CRTDSPF”).
  • En grafisk editor så att man kan förändra och lägga till funktioner i ”web-versionen” av displayerna. Genom att man använder samma koncept som i gammal DSPF så känner man lätt igen sig och kan koncentrera sig på att ta till sig det som ger ny funktionalitet.
  • En runtime ”handler” för presentationen.
  • En portallösning (Atrium)
  • En lösning för att enkelt skapa web-services.
  • En lösning för ”konvertering on-the-fly” (Genie)

Man kan blanda litet som man tycker.

Det som är unikt är att Profound-UI är den för tillfället enda lösningen inom det här området som stöder Unicode – så att man i samma tabell kan ha textdata i vilket språkformat som helst.

Det beror på att man också är ensam om att inte ha 5250 med i bilden. Någonstans!