Varför jag skrev en bok om just RPG

Nu när min lilla bok om RPG-programmering finns på rätt många ställen (bland annat bokus) så känner jag att jag kanske skulle skriva ett par rader förutom vad som står på omslaget.

Jag upptäckte när jag tittade i min bokhylla att det inte har kommit någon bok om detta programspråk (ledsen alla som tror att det handlar om rollspel, rocket propelled grenades eller pensionärsgemenskap) sedan 1978.

Den gamla boken kom således samtidigt med S/38 och var i mångt och mycket en omstuvning av samme författares ett par år äldre bok om RPG-II för S/34.

Grejen är att programspråket RPG  ser helt annorlunda ut i dag än det gjorde på 1970-talet. Det gäller i synnerhet den nya versionen med fullt fritt format som är extremt lättillgänglig för de som har erfarenhet av andra moderna programspråk och miljöer.

Tidigt under arbetet med boken bestämde jag mig för att i stort sett skala bort all gammal metodik och bara ta med det som är relevant och aktuellt i dag.

Med tanke på den respons jag fått på mina seminarier i ämnet tror jag att jag inte hade helt fel.