Nästlade datastrukturer – En ”dold” nyhet!

I ”IBM Systems Magazine” (finns online – mycket läsvärt) finns en litet dold nyhet om ett nytt sätt att skapa nästlade datastrukturer!

Hela artikeln finns här

En nästlad struktur – dvs med flera nivåer är mycket användbar exempelvis när man ska beskriva ett något så när komplext XML-meddelande som vi ska läsa in.

Tidigare var man tvungen att använda templates för att beskriva de ingående delarna.

Nu kan man skriva som:

DCL-DS  Hela_Ordern Qualified;

Kundnr Zoned(5);

Faktura Zoned(10);

DCL-DS Huvudtexter dim(99);

Textnummer Zoned(5);

Huvudtext char(60);

END-DS;

DCL-DS Artikelrader dim(99);

Artikel Zoned(10);

Antal Zoned(5);

END-DS;

END-DS;